Wandelroute de Polen van Driel gelopen 22-09-2021

De Stichting Driel Polen heeft een wandelroute samengesteld van ongeveer 6 kilometer. Deze vertrekt bij het informatiecentrum, voert u over de landingsterreinen en via de dijk weer terug naar Driel.

The Driel Polen Foundation has put together a walking route of approximately 6 kilometers. It departs from the Information Center, takes you over the landing areas and back to Driel via the dike.

Fundacja Polacy z Driel opracowała trasę pieszej wędrówki o długości około 6 km. Rozpoczyna się ona przy Centrum Informacyjnym, prowadzi obok obszaru lądowania desantu, a następnie wraca po wale przeciwpowodziowym do Driel.